بازی ۲۱

بازی ۲۱

بازی 21 یکی از محبوب‌ترین بازی‌های کارتی است که با استفاده از یک دسته کارت 52 عددی انجام می‌شود. در این بازی، هدف شما نزدیک‌ترین مقدار ممکن به عدد 21 بدون تجاوز از آن را داشته باشید. در ادامه به آم

read more